CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

TNB Auto Store cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Chính sách này sẽ áp dụng đối với mọi thông tin cá nhân mà Quý khách cung cấp cho chúng tôi trong quá trình làm việc, cũng như sẽ áp dụng cho mọi thông tin về Quý khách do người khác cung cấp cho chúng tôi.

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Các loại thông tin cá nhân chúng tôi thu thập từ Quý khách phụ thuộc vào những tình huống và loại dịch vụ mà Quý khách yêu cầu chúng tôi cung cấp (những thông tin chi tiết như họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email thông tin chi tiết về thành viên của chương trình khách hàng thân thiết), khi Quý khách làm việc với chúng tôi qua điện thoại, gửi thư (thư , fax hay email), truy cập trang website của chúng tôi hoặc khi Quý khách gặp gỡ trực tiếp với chúng tôi.

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thu thập thông tin về Quý khách từ một bên thứ ba.

2. Phạm vi sử dụng thông tin 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Quý khách tham gia vào chương trình khách hàng thân thiết, giảm giá, khuyến mãi.

Triển khai các hoạt động tiếp thị và nghiên cứu thị trường.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ. 

4. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Quý khách truy cập thông tin mà chúng tôi có về Quý khách theo yêu cầu, kể cả vì mục đích chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin đó. Yêu cầu truy cập những thông tin này của Quý khách sẽ được giải quyết trong một thời gian thích hợp. Nếu chúng tôi từ chối cho phép Quý khách truy cập những thông tin này, chúng tôi sẽ đưa ra những lý do từ chối và cho Quý khách biết bất cứ quy định ngoại lệ nào theo Chính sách bảo mật thông tin.

5. Cam kết bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

Chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách mà không được Quý khách chấp thuận trừ khi việc tiết lộ là cần thiết để ngăn chặn một mối đe dọa tới tính mạng hoặc sức khỏe hoặc được luật pháp cho phép hoặc quy định, cần thiết hợp lý để thi hành pháp luật hoặc cần thiết để thanh tra một hoạt động phạm pháp khả nghi.

Nếu Quý khách muốn truy cập thông tin cá nhân của mình, có khiếu nại về việc vi phạm quyền riêng tư của Quý khách hoặc có bất cứ câu hỏi nào về cách thức chúng tôi thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách. Vui lòng gửi yêu cầu, khiếu nại hoặc câu hỏi của Quý khách tới các địa chỉ dưới đây. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi hoặc khiếu nại của Quý khách trong thời gian sớm nhất có thể.

6. Những thay đổi đối với Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân này theo yêu cầu công việc của chúng tôi hoặc theo những thay đổi của pháp luật. Mọi thay đổi đối với Chính sách này sẽ được cập nhật tại tnbautostore.com . Vì vậy vui lòng truy cập định kỳ để bảo đảm rằng Quý khách có tuyên bố về Chính sách bảo mật thông tin khách hàng mới nhất của chúng tôi.

Liên hệ ngay khi cần giải đáp thông tin

SẢN PHẨM

Thương hiệu: JBL
100.000 
Đang cập nhật!
Thương hiệu: Onzca
231.000 
Đang cập nhật!
90.000 
Đang cập nhật!
641.000 
Thương hiệu: Onzca
294.000 
Thương hiệu: Onzca
100.000 
Thương hiệu: Onzca
252.000